IMO

IMO to wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jest globalnym organem ustalającym standardy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i ekologiczności żeglugi międzynarodowej. Jego główną rolą jest stworzenie ram regulacyjnych dla przemysłu żeglugowego, które są uczciwe i skuteczne, powszechnie przyjęte i powszechnie wdrażane.   Innymi słowy, jego rolą jest stworzenie równych warunków działania, tak aby operatorzy statków nie mogli rozwiązać swoich problemów finansowych poprzez zwykłe ograniczanie granic i obniżanie poziomu bezpieczeństwa, ochrony i wydajności środowiskowej. Takie podejście zachęca również do innowacji i wydajności.   Żegluga to prawdziwie międzynarodowy przemysł i może działać skutecznie tylko wtedy, gdy same przepisy i normy zostaną uzgodnione, przyjęte i wdrożone na arenie międzynarodowej. IMO jest forum, na którym odbywa się ten proces.

 

IMO obejmuje wszystkie aspekty żeglugi międzynarodowej - w tym projektowanie, budowę, wyposażenie, załogę, eksploatację i utylizację statków - aby zapewnić, że ten ważny sektor pozostanie bezpieczny, przyjazny dla środowiska, energooszczędny i bezpieczny.
 
Żegluga jest istotnym elementem każdego programu przyszłego zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Poprzez IMO państwa członkowskie organizacji, społeczeństwo obywatelskie i przemysł żeglugowy już współpracują, aby zapewnić trwały i wzmocniony wkład w ekologiczną gospodarkę i wzrost w zrównoważony sposób. Promowanie zrównoważonej żeglugi i zrównoważonego rozwoju morskiego jest jednym z głównych priorytetów IMO w nadchodzących latach.

Jako część rodziny Narodów Zjednoczonych IMO aktywnie pracuje nad Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i powiązanymi celami zrównoważonego rozwoju. W rzeczywistości większość elementów agendy 2030 zostanie zrealizowana tylko dzięki zrównoważonemu sektorowi transportu wspierającemu światowy handel i ułatwiającemu globalną gospodarkę. Komitet Współpracy Technicznej IMO zatwierdził formalnie powiązania między działaniami pomocy technicznej Organizacji a celami zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy cel oceanów, SDG 14, ma kluczowe znaczenie dla IMO, aspekty pracy organizacji mogą być powiązane ze wszystkimi indywidualnymi SDG.
 
Efektywność energetyczna, nowe technologie i innowacje, edukacja i szkolenia morskie, bezpieczeństwo morskie, zarządzanie ruchem morskim i rozwój infrastruktury morskiej: opracowanie i wdrożenie, za pośrednictwem IMO, globalnych standardów obejmujących te i inne kwestie będzie stanowić podstawę zobowiązania IMO do zapewnienia ramy instytucjonalne niezbędne dla zielonego i zrównoważonego globalnego systemu transportu morskiego.

PIANC The World Association for Waterborne Transport Infrastructure

PIANC to międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów z zakresu projektowania i eksploatacji dróg wodnych i budowali hydrotechnicznych. Nadrzędnym celem organizacji jest zapewnienie wysokich standardów projektowania infrastruktury portowej i brzegowej dla transportu wodnego (morskiego i śródlądowego).

PIANC jest ponad polityczną organizacją typu non profit, która zrzesza rządy krajów członkowskich, organizacje i przedsiębiorstwa oraz indywidualnych członków.

PIANC od 1885 roku zapewnia nieprzerwanie najwyższy poziom doradztwa inżynierskiego dla kolejnych pokoleń naukowców i projektantów poprzez rozliczne publikacje. Praca w PIANC odbywa się w 8 tematycznych komisjach oraz szeregu grup roboczych, publikujących swoje ekspertyzy w formie reportów. Podobnie jak odrobinę starsze organizacje bliźniacze (ASCE – American Society of Civil Engineers i USACE – U.S. Army Corps of Engineers) PIANC forsuje model kultury inżynierskiej opartej na wiedzy, doświadczaniu i nauce, co przekłada się na szereg wytycznych krajowych i międzynarodowych.

PIANC POLSKA Polska sekcja PIANC został utworzona w latach 50 tych ubiegłego wieku, odtąd polscy inżynierowie mogli swobodnie przedstawiać swoje rozwiązania światu i obserwować rozwiązania kolegów z innych krajów. Miało to zasadnicze znacznie dla całej rzeszy projektantów i hydrotechników. Z początku sekretariat PIANC prowadziła Politechnika Gdańska, a następnie Instytut Morski w Gdańsku. Obecnie rolę sekretariatu pełni Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego z Akademii Morskiej w Szczecinie. Wśród zasłużonych członków PIANC (honorary member) wyróżnia się Polak – Ś.P. prof. dr hab. d.hc. inż. Bolesław Mazurkiewicz, nauczyciel całych pokoleń polskich inżynierów, oraz hydrotechnik z szeregiem wdrożonych, przełomowych osiągnieć w kraju i za granicą.