3G Tech – Inżynieria Morska

Usługi które świadczymy:

  1. Projektowanie infrastruktury portowej i studia wykonalności
  2. Projektowanie obszarów bezpiecznej nawigacji i manewrowania
  3. Dostosowanie portów do nowych statków i modyfikacje w terminalach
  4. Opracowanie instrukcji eksploatacyjnych w portach i terminalach
  5. Badania operacyjne: warunki graniczne manewrowania
  6. Przegląd / Definicja przepisów portowych
  7. Wymagania dotyczące holowania
  8. Projekty bezpieczeństwa morskiego i oceny ryzyka
  9. Poprawa/optymalizacja pomocy nawigacyjnych i strategii pogłębiania
  10. Plany działania w sytuacjach awaryjnych