Projekty

Oferujmy dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania morskiego z uwzględnieniem specyfiki obszaru i samego zlecenia. Zakres naszych prac jest bardzo szeroki i obejmuje badania podstawowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w następujących dziedzinach:

Tworzymy także oprogramowanie z użyciem metod projektowania obiektowego na platformy VR/AR oraz klasyczne. 

Analizy techniczne

Nasze analizy techniczne spełniają wymogi szereg organizacji międzynarodowych w tym: IMO, PIANC, ASCE, USACE i innych. Współpracujemy z różnymi podmiotami  inżynierskimi w kraju i zagranicą w tym  biurami hydrotechnicznymi w następującym zakresie:

R&D – Badania naukowe

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowych badań inżynierskich i naukowych.  Nasza kadra to miedzy innymi, kapitanowie ż.w., technolodzy i branżyści, inżynierowie różnych specjalności, naukowcy w tym  profesorowie uczelni technicznych oraz konsultanci z kilku obszarów.  

Domena naukowa obejmuje m.in. analizy do projektów n-b, techniczne opracowania do większych analiz i zadań, konsultacje w zakresie naszej specjalizacji. 

Zespół naukowy publikuje w czasopismach naukowych z zakresu naszej specjalizacji. Posiadamy także liczne certyfikaty oraz zgłoszenia patentowe m.in w USPTO oraz UPRP

Obszary tematyczne

Specjalizujemy się we wszystkim co jest związane z branża morską, żegluga śródlądową i  przybrzeżną  w tym w szczególności:

Terminal morski LNG – skomplikowane i wymagające środowisko inżynierskie.