Szkolenia

Mamy w ofercie szereg szkoleń specjalistycznych dla potrzeb gospodarki morskiej.  Współpracujemy z ośrodkami akademickimi oraz prywatnymi podmiotami w zakresie inżynierii ruchu morskiego, geotechniki i programowani i symulacji.

Opracowujemy własne programy szkoleniowe oparte o wytyczne IMO, PIANC, ASCE OCIMF i SIGTTO.   

Celem programów szkoleniowych jest zapoznanie kapitanów i oficerów z zagadnieniami nawigacji i manewrowania, zgodnie z ustalonymi warunkami w procedurach operacyjnych każdego portu.

Programy te są przeznaczone dla armatorów, kapitanów, pilotów i firm holowniczych. Zgodnie z wymaganiami klienta, oferujemy możliwość opracowania konkretnego programu szkoleniowego w dowolnym porcie, obszarze nawigacyjnym lub na statku.

  • Ogólne koncepcje manewrowania
  • Manewry różnymi statkami i okrętami, istniejącymi lub nowymi
  • Zapoznanie się z nowymi terminalami lub portami
  • Awarie lub wyjątkowe warunki hydrometeorologiczne
  • Zoptymalizowane zarządzanie holownikami
  • Operacje specjalne