Analiza nawigacyjna

Analizy nawigacyjne to profesjonalne dokumenty inżynierskie które spełniają wymogi rozporządzanie wł. ministerstwa (tu MTiGM par 2 pkt3) tj. 

Analiza nawigacyjna to szczegółowa analiza zagadnień manewrowania statkiem podczas jego podchodzenia i dobijania, a także odchodzenia od budowli morskiej oraz wejścia i wyjścia z basenu portowego i z portu


Natomiast opracowanie analityczne jest zdefiniowane jako: dokumentacja zawierającą szczegółową ocenę zagadnienia i ustalającą wnioski niezbędne do uwzględnienia w opracowaniu projektowym, wykonaną przez jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osobę prawną albo osobę fizyczną posiadającą w danej specjalności odpowiednie uprawnienia.

Należy zwrócić uwagę, iż analiza zależnie od typu zlecenie i zakresu orz etapu prac może mieć charakter:

  1. koncepcji
  2. projektu
  3. finalnego dokumentu zmian
  4. kompleksowego opracowania

Od zakresu zależy też rodzaj badań realizowanych wewnątrz opracowania i mog to być:

  1. badania symulacyjne
  2. analizy statystyczne
  3. analityczne i eksperckie
  4. inne