Geoportal morski

W rządowym serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową warstwa „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”. Publikowane są tam dane zgromadzone przez Administrację Morską.  Poszczególne grupy warstw są domyślnie wyłączone, aby je włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane innych instytucji”, a następnie podgrupę  „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”.

 Więcej informacji: https://sipam.gov.pl/mapy/geoportal-sipam/

Terminal LNG w Niemczech

Terminal planowany w Brunsbüttel jako inwestycja w przyszłość niskoemisyjną
infrastruktura transportowa / IVECO: „LNG doskonale nadaje się do użytku w transporcie dalekobieżnym”

Natomiast rynek stosowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa w transporcie dalekobieżnym już tak od jakiegoś czasu przeżywa boom w Europie, dystrybucja skroplonego gazu ziemnego jest dopiero teraz, aby nabrać rozpędu w Niemczech. W porównaniu z takimi krajami jak Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Holandia i Chiny również wciąż mają ogromny potencjał i dużo do nadrobienia, zwłaszcza że zgodnie z prognozą Ministerstwa Federalnego Transport i infrastruktura cyfrowa (BMVI), zdolności przewozowe w Niemczech wzrosną co najmniej o 39% do 2030 r. W porównaniu z 2010 r.

Venture Global LNG w rozbudowie!

Link do arykułu

Amerykańska Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC) wydała 30 września 2019 roku pozwolenie firmie Venture Global LNG na budowę terminalu eksportowego LNG Plaquemines oraz gazociągu między terminalem a międzystanową siecią gazową. PGNiG będzie odbierało skroplony gaz ziemny z tego terminalu począwszy od 2023 roku.  

Statki zasilane LNG – nowy rekord

Według DNV GL obecnie w służbie jest 184 zamówionych statków napędzanych LNG, w tym ponad 170 eksploatowanych statków. Zbliżająca się data wprowadzania przepisów IMO 2020 zachęca armatorów do ponoszenia początkowych kosztów inwestowania w czystsze statki.


Od stycznia 2020 r. sektor morski będzie doświadczał  najbardziej gwałtownego jednorazowego ograniczenia emisji siarki, jakie kiedykolwiek nałożono, obniżając je o ponad 80%, aby pomóc w walce ze szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza. W ramach odpowiedzi właściciele statków uwzględniają stopniowe przechodzenie na napęd LNG, ponieważ jest on praktycznie wolny od emisji siarki, a także – w oczekiwaniu na rozszerzenie regionalnych lub globalnych programów ograniczania i handlu CO2 w celu włączenia wysyłka – uwalniając około 20% mniej węgla niż ciężki olej opałowy.

Więcej: Petroleum

ilość sprzedanego LNG jako bunkru w Rotterdamie (za : petroleum)

Nowa barka LNG

Shell Trading (USA), filia giganta energetycznego z siedzibą w Hadze, Shell, sfinalizowała długoterminową umowę czarterową z Q-LNG Transport na barkę bunkrową na skroplony gaz ziemny (LNG).

Barka będzie w stanie pomieścić 4000 metrów sześciennych paliwa LNG.

Shell powiedział, że jako pierwsza tego rodzaju barka bunkrowa LNG dostarczy LNG klientom morskim wzdłuż południowego wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i wesprze rosnące zapotrzebowanie na rejsy wycieczkowe paliwem morskim LNG .

Więcej

 

LNG jako paliwa alternatywne

Ukazała się bardzo ciekawa analiza pt. „An investigation of air pollution on the decks of 4 cruise ships”.  Analiza pokazuje narażenie pasażerów wycieczkowców na cząstki stałe wdychane razem z powietrzem. Bardzo małe cząstki, klasyfikowane jako cząsteczki ultradrobne  (100 nanometrów lub 0,1 μm), a nawet mniejsze nanocząstki
(mniej niż 100 nanometrów).  Mogą one powodować zapalenie dróg oddechowych
 i reakcje immunologiczne w płucach.  Następnie mogą  podróżować przez krwioobieg i wnikać do  innych organów, uszkadzając je. PM emitowane ze spalania MDO i HFO (głównie olej napędowy lub ciężki olej okrętowy) w silnikach okrętowych to cząstki rozciągające się od kilku nanometrów do mniej niż jednego mikrona (0,001 μm – 1,0 μm).

Alternatywą jest m.in. zastąpienie paliw jak HFO i MDO przez czyste LNG. Bowiem  emisja PM w spalaniu LNG wynosi 0,0% w silnikach adoptowanych z MDO.     

Raport/art naukowy jest autorstwa Dr Ryana Davida Kennedego z Johns Hopkins University

Rozbudowa terminalu LNG

Operator terminalu LNG, Polskie LNG, rozpoczął procedurę przetargową na rozbudowę obiektu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Firma stara się wybrać wykonawcę trzech kluczowych projektów w ramach pierwszego polskiego zakładu importu LNG. Przetarg obejmuje budowę trzeciego zbiornika magazynowego LNG, dostawę dodatkowych instalacji procesowych zwiększających moc regazyfikacji do 7,5 mld metrów sześciennych rocznie. Rozbudowana będzie także instalacja przeładunkowa wraz z bocznicą kolejową.

Proces przetargowy obejmuje etap wstępnej kwalifikacji oferentów, negocjacje z oferentami z krótkiej listy oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą do końca 2019 r., Podał operator w oświadczeniu. Osiągnięcie docelowej przepustowości na poziomie 7,5 mld m3 rocznie planowane jest na 2021 r.,

Natomiast pozostałe dwa projekty mają zostać ukończone w drugim kwartale 2023 r. Program rozbudowy obejmuje również budowę czwartego komponentu drugiego pomostu do załadunku i rozładunku nośników LNG, przeładunku LNG i obsługi statków bunkrowych LNG oraz świadczenia usług bunkrowania. Nowy terminal morski powstanie we współpracy z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w ramach odrębnej procedury przetargowej, która ma zostać uruchomiona na przełomie tego roku.

Nowy terminal w Brunsbuettel

Niemiecka firma LNG Terminal GmbH odpowiedzialna za projekt terminalu LNG w Brunsbuettel, rozpocznie w tym miesiącu proces wstępnej kwalifikacji  EPC. Firma poinformowała, że ​​potencjalni wykonawcy EPC zainteresowani udziałem w projekcie otrzymają pakiet wstępnej kwalifikacji. Oferty wiążące będą musiały być przygotowane i złożone przez kwalifikowanych oferentów w okresie od sierpnia do października 2019 r.

Zwycięscy oferenci zostaną ogłoszeni w pierwszym kwartale 2020 r., Po czym nastąpi ogłoszenie, aby rozpocząć zaplanowane wczesne działania. Niemiecki terminal LNG, spółka joint venture holenderskich spółek Vopak i Gasunie, a także niemiecka firma Oiltanking, planuje budowę, własność i niezależną obsługę połączonego terminalu LNG do importu i dystrybucji w Brunsbuettel w Niemczech.

Model biznesowy terminalu charakteryzuje się świadczeniem usług wielofunkcyjnych, a także otwartym dostępem do pojemności terminalu. Terminal w Brunsbuettel będzie zlokalizowany na Morzu Północnym wzdłuż rzeki Łaby, w pobliżu Kanału Kilońskiego i będzie miał łatwy dostęp do rynków w północno-zachodniej Europie, Skandynawii i krajach bałtyckich. Jest również blisko portu w Hamburgu, który ma potencjał bunkrowy LNG i ChemCoast Park, który obejmuje klientów przemysłowych o wysokich potrzebach energetycznych.

Warto zauważyć, że niemiecki rząd federalny wspiera budowę takiego terminalu, ponieważ przyczynia się do dywersyfikacji dostaw gazu i zapewnia wydajne łańcuchy dostaw LNG jako paliwa alternatywnego.

Rynek LNG

Pełna wersja artykułu: LNG World Shipping

Dostarczanie ogromnych dostaw LNG do własnych portów nie jest tak proste, jak się wydaje,  ale daje szansę przedsiębiorczym, mówi John Snyder.

Stany Zjednoczone staną się trzecim największym eksporterem LNG na świecie, podwajając swoje obecne możliwości eksportowe do końca tego roku. Biorąc pod uwagę całą tę pojemność LNG, można by pomyśleć, że USA mogą z łatwością zaspokoić własne krajowe potrzeby w zakresie gazu ziemnego. Byłbyś w błędzie.

Nowa Anglia ma długą historię walki z zapotrzebowaniem konsumentów na gaz ziemny w zimowych miesiącach zimowych. Doprowadziło to do znacznych sezonowych skoków cen i niedoborów gazu ziemnego.

Ograniczona istniejąca infrastruktura gazociągów naturalnych i moratorium na budowę nowych rurociągów w Nowej Anglii spowodowały, że istniejące krajowe źródła gazu w USA przyczyniły się do zmniejszenia tych niedoborów.

W rezultacie Nowa Anglia musiała polegać na importowanym LNG, głównie z Trynidadu i Tobago – a czasami także Rosji – aby zaspokoić swoje szczytowe zapotrzebowanie na energię. LNG importowany w Everett LNG i Northeast Gateway, zarówno w pobliżu Bostonu, jak i Canaport w Kanadzie, odegrał kluczową rolę w łagodzeniu cen gazu ziemnego w regionie w tym roku, zgodnie z US Energy Information Administration (USEIA).

Chociaż jest to dobra wiadomość dla konsumentów z Nowej Anglii, to nasuwa się pytanie: „Dlaczego amerykańskie LNG nie są wysyłane z terminali amerykańskich w celu zaspokojenia potrzeb Nowej Anglii?”

Prosta odpowiedź brzmi, że obecnie nie ma żadnych działających w USA przewoźników LNG do przewozu LNG z USA do dwóch terminali LNG w Bostonie. Zgodnie z amerykańskimi przepisami kabotażowymi znanymi pod wspólną nazwą Jones Act, każdy ładunek przewożony między dwoma portami amerykańskimi musi być przewożony w amerykańskim statku flagowym, zbudowanym w Stanach Zjednoczonych i należącym do USA.