Nowy terminal LNG w Gibraltarze otwiera się dla biznesu

Jak podaje http://chronicle.gi/2019/05/gibraltars-new-lng-terminal-opens-business/ Gibraltar zrobił kolejny krok w kierunku przejścia na skroplony gaz ziemny na potrzeby energii elektrycznej wczoraj, ponieważ oficjalnie otwarto nowy terminal, który będzie zasilał elektrownię zasilaną gazem. Terminal regazyfikacji będzie przechowywał przesyłki LNG dostarczane drogą morską, a przed skręceniem skroplonego paliwa z powrotem w gaz gotowy do użycia w nowej elektrowni Gibraltar Electricity Authority. Terminal na North Mole został oficjalnie otwarty przez głównego ministra Fabiana Picardo i Steve’a Hill’a, wiceprezesa Shell ds. Marketingu i handlu gazem i energią.