Nowa barka LNG

Shell Trading (USA), filia giganta energetycznego z siedzibą w Hadze, Shell, sfinalizowała długoterminową umowę czarterową z Q-LNG Transport na barkę bunkrową na skroplony gaz ziemny (LNG).

Barka będzie w stanie pomieścić 4000 metrów sześciennych paliwa LNG.

Shell powiedział, że jako pierwsza tego rodzaju barka bunkrowa LNG dostarczy LNG klientom morskim wzdłuż południowego wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i wesprze rosnące zapotrzebowanie na rejsy wycieczkowe paliwem morskim LNG .

Więcej

 

LNG jako paliwa alternatywne

Ukazała się bardzo ciekawa analiza pt. „An investigation of air pollution on the decks of 4 cruise ships”.  Analiza pokazuje narażenie pasażerów wycieczkowców na cząstki stałe wdychane razem z powietrzem. Bardzo małe cząstki, klasyfikowane jako cząsteczki ultradrobne  (100 nanometrów lub 0,1 μm), a nawet mniejsze nanocząstki
(mniej niż 100 nanometrów).  Mogą one powodować zapalenie dróg oddechowych
 i reakcje immunologiczne w płucach.  Następnie mogą  podróżować przez krwioobieg i wnikać do  innych organów, uszkadzając je. PM emitowane ze spalania MDO i HFO (głównie olej napędowy lub ciężki olej okrętowy) w silnikach okrętowych to cząstki rozciągające się od kilku nanometrów do mniej niż jednego mikrona (0,001 μm – 1,0 μm).

Alternatywą jest m.in. zastąpienie paliw jak HFO i MDO przez czyste LNG. Bowiem  emisja PM w spalaniu LNG wynosi 0,0% w silnikach adoptowanych z MDO.     

Raport/art naukowy jest autorstwa Dr Ryana Davida Kennedego z Johns Hopkins University

Small scale LNG – mapa

Mapa pokazuje rozbudowę sektora small scale w Europe Północnej.  Bardzo ciekawy rynek i zastosowania LNG. Dlatego można się spodziewać rozwoju tej branży. Link do pełnowymiarowej mapy : Link

Gas Infrastructure Europe (GIE) jest stowarzyszeniem reprezentującym interes przemysłu infrastrukturalnego w branży gazu ziemnego w tym LNG. Należą do nich operatorzy systemów przesyłowych, operatorzy systemów magazynowych i operatorzy terminali LNG. GIE ma obecnie 70 członków w 26 krajach europejskich.

Nowy terminal LNG w Gibraltarze otwiera się dla biznesu

Jak podaje http://chronicle.gi/2019/05/gibraltars-new-lng-terminal-opens-business/ Gibraltar zrobił kolejny krok w kierunku przejścia na skroplony gaz ziemny na potrzeby energii elektrycznej wczoraj, ponieważ oficjalnie otwarto nowy terminal, który będzie zasilał elektrownię zasilaną gazem. Terminal regazyfikacji będzie przechowywał przesyłki LNG dostarczane drogą morską, a przed skręceniem skroplonego paliwa z powrotem w gaz gotowy do użycia w nowej elektrowni Gibraltar Electricity Authority. Terminal na North Mole został oficjalnie otwarty przez głównego ministra Fabiana Picardo i Steve’a Hill’a, wiceprezesa Shell ds. Marketingu i handlu gazem i energią.

LNG

Skroplony gaz ziemny (LNG) to po prostu gaz ziemny (metan), który został zredukowany do stanu ciekłego przez schłodzeni do ok – 162 ° C. Transformacji w ciecz towarzyszy zmniejszenie objętości o około 600 do jednego (jeśli gaz ma początkowo około 15 ° C).

Po załadowaniu na specjalnie zaprojektowane cysterny, statki lub autocysterny, LNG jest utrzymywany w stanie ciekłym przez wysoce wydajną izolację, która otacza przedział ładunkowy. Ponieważ jednak żaden system izolacyjny nie jest doskonały, niewielka ilość LNG odparowuje podczas transportu. Ten proces jednak pomaga w automatycznym chłodzeniu pozostałego LNG, utrzymując go w stanie płynnym.

Wrzenie jest również wykorzystywane do uzupełniania bunkrowego LNG jako paliwa dla samych gazowców. Po przybyciu do portu odbierającego, LNG jest transferowany do specjalnie zaprojektowanych zbiorników magazynowych, gdzie jest przechowywany jako ciecz o ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego i temperaturze minus 160 ° C.

LNG, w zależności o potrzeb jest następnie przetwarzany do postaci gazowej (poprzez podgrzanie).  Mała ilość LNG która odparuje podczas przechowywania, jest wykorzystywana jako paliwo do podgrzewaczy gazu (SCV) lub w połączeniu z przetworzonym gazem jest tłoczona do sieci.  

Statki

Statki do przewozu LNG wysoce specjalistyczne gazowce o wielkościach od ok 120 do 260 tys m3 pojemności ładunkowej brutto.  Obecnie także przewozi się gaz mniejszymi jednostkami  o pojemności nawet kilku tys m3. 

Zbiornikowiec LNG systemu MOOS

Terminal

Konwencjonalny terminal ma cztery funkcje:

  1. Cumowanie LNG oraz rozładunek lub przeładunek ładunków,
  2. Przechowywanie LNG w zbiornikach kriogenicznych (-160 ° C),
  3. Regazyfikacja LNG,
  4. Wysyłanie tego gazu do sieci przesyłowej.

Cumowanie i rozładunek

Po przybyciu do terminalu statku LNG (o długości od 200 do 350 m) są przycumowane do stanowiska rozładunkowego. Ramiona przegubowe są połączone z tankowcem LNG w celu rozładunku ładunku i przeniesienia LNG do zbiorników magazynowych terminalu. LNG przepływa przez rury specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymać bardzo niskie temperatury (-160 ° C). Ta operacja trwa co najmniej 12 godzin. Objętość odparowywanego gazu jest przesyłana z magazynu terminali do tankowca LNG w celu utrzymania ciśnienia wewnątrz jego zbiorników ładunkowych.

Przechowywanie LNG jest przechowywany w zbiornikach kriogenicznych (przeznaczonych do niskich temperatur) zdolnych do wytrzymania temperatur -160 ° C w celu utrzymania gazu w postaci ciekłej. Zewnętrzne ściany zbiorników magazynowych wykonane są ze zbrojonego betonu zbrojonego. Są izolowane, aby ograniczyć parowanie. Pomimo wysokiej jakości izolacji, niewielka ilość ciepła nadal przenika do zbiorników LNG. Powoduje to lekkie parowanie produktu. Powstały gaz odparowujący jest wychwytywany i zawracany do przepływu LNG za pomocą sprężarki i systemów regeneracji. Proces ten zapobiega występowaniu odpowietrzania gazu ziemnego z terminalu w normalnych warunkach pracy.

Regazyfikacja LNG jest następnie wydobywany ze zbiorników, sprężany i regazyfikowany za pomocą wymienników ciepła. Każdy zbiornik jest wyposażony w pompy zanurzeniowe, które przenoszą LNG do pomp wysokociśnieniowych. Sprężony LNG (przy ciśnieniu około 80 razy wyższym od ciśnienia atmosferycznego) jest następnie przywracany do stanu gazowego w parownikach. 

Wysyłanie do krajowej sieci przesyłowej Po powrocie do stanu gazowego gaz ziemny poddawany jest kilku zabiegom. Zanim gaz ziemny, bezwonny, zostanie wysłany do krajowej sieci przesyłowej, jest domieszkowany niewielką ilością tetrahydrotiofenu (THT), nadając gazowi charakterystyczny zapach. Jest to środek bezpieczeństwa, ponieważ oznacza to, że każdy wyciek gazu może zostać wykryty przez jego zapach.

Gas carrier

Optymalizacja

Budowa terminali LNG jest bardzo skomplikowanym procesem gdzie jednym z elementów jest dobór i projektowanie elementów jak nabrzeże, akwen, osłona (falochrony) czyli całości części morskiej odbywa się to w oparciu o kryteria międzynarodowych organizacji jak (OCIMF SIGTTO czy PIANC).