Geoportal morski

W rządowym serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową warstwa „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”. Publikowane są tam dane zgromadzone przez Administrację Morską.  Poszczególne grupy warstw są domyślnie wyłączone, aby je włączyć należy w drzewku warstw rozwinąć grupę „Dane innych instytucji”, a następnie podgrupę  „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej”.

 Więcej informacji: https://sipam.gov.pl/mapy/geoportal-sipam/