LNG jako paliwa alternatywne

Ukazała się bardzo ciekawa analiza pt. „An investigation of air pollution on the decks of 4 cruise ships”.  Analiza pokazuje narażenie pasażerów wycieczkowców na cząstki stałe wdychane razem z powietrzem. Bardzo małe cząstki, klasyfikowane jako cząsteczki ultradrobne  (100 nanometrów lub 0,1 μm), a nawet mniejsze nanocząstki
(mniej niż 100 nanometrów).  Mogą one powodować zapalenie dróg oddechowych
 i reakcje immunologiczne w płucach.  Następnie mogą  podróżować przez krwioobieg i wnikać do  innych organów, uszkadzając je. PM emitowane ze spalania MDO i HFO (głównie olej napędowy lub ciężki olej okrętowy) w silnikach okrętowych to cząstki rozciągające się od kilku nanometrów do mniej niż jednego mikrona (0,001 μm – 1,0 μm).

Alternatywą jest m.in. zastąpienie paliw jak HFO i MDO przez czyste LNG. Bowiem  emisja PM w spalaniu LNG wynosi 0,0% w silnikach adoptowanych z MDO.     

Raport/art naukowy jest autorstwa Dr Ryana Davida Kennedego z Johns Hopkins University