Inżynieria Czynnika Ludzkiego

Modelowaniem czynnika ludzkiego (HFE) zajmują się inżynierowie i naukowcy, którzy stosują rygorystyczne zasady HFE.

Cele inżynierii czynników ludzkich obejmują:

 • Poprawa wydajności człowieka
 • Ulepszona świadomość sytuacji
 • Ulepszona dostępność personelu
 • Poprawiona satysfakcja użytkownika końcowego
 • Zmniejszony błąd ludzki
 • Zmniejszone ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia
 • Zmniejszone obciążenie pracą
 • Zmniejszone wymagania szkoleniowe
 • Zmniejszone wymagania konserwacyjne

 

Obszary usług obejmują:

 1. Integracja systemów ludzkich (HSI) – Włączenie potrzeby fizycznych, poznawcze, możliwości i ograniczenia użytkownika  do etapów rozwoju, testowania i wdrażania w całym procesie projektowania i pozyskiwania systemów. Odpowiednie obszary obejmują siłę roboczą, personel, szkolenia, warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo personelu, zdrowie zawodowe i przeżywalność personelu.
 2. Standardy HFE Opracowujemy  techniczne standardy HFE, wytyczne i listy kontrolne HFE jako narzędzia do weryfikacji kryteriów projektowania HFE w oparciu o potrzeby użytkowników.
 3. Testowanie  i ocena poprzez zapewnienie oraz planowanie testów bezpieczeństwa i HFE, zbieranie danych, analizę danych i wsparcie raportowania testów technicznych i operacyjnych przy użyciu technik takich jak ocena heurystyczna, obserwacja, kwestionariusze i wywiady, analiza błędów ludzkich i pomiar wydajności człowieka od rozwoju technologii poprzez rozwój systemu i demonstrację do produkcji i wdrożenia.
 4. Projektowanie i analiza HFE Zapewnij już dziś optymalne bezpieczeństwo i wydajność człowieka, a także ogólną efektywność systemu dzięki projektowaniu interfejsów komputerowych dla ludzi, wyświetlanych informacji w celu wspomagania podejmowania decyzji i rozpoznawania sytuacji, kontroli i wyświetlaczy maszyn i urządzeń, projektowania i optymalizacji zadań i procesów oraz projektowania stacji roboczych i przestrzeni roboczej.
 5. Analiza użyteczności, projektowanie i ocena Upewnij się, że produkty spełniają potrzeby użytkowników i maksymalizują łatwość, z jaką użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z produktami, co skutkuje projektem skoncentrowanym na użytkowniku, który zapewnia obniżone koszty dzięki zminimalizowanemu czasowi szkolenia i mniejszej liczbie iteracji projektowych oraz lepszej wydajności użytkownika dzięki zwiększonej wydajności użytkownika i mniejszej liczbie błędów ludzkich.
 6. Ocena i projektowanie stron internetowych Twórz użyteczne i łatwe w nawigacji strony internetowe, które skutecznie wyświetlają informacje użytkownikowi, zachowując spójny, atrakcyjny wizerunek marki. Projekty stron internetowych są zgodne z istniejącymi projektami stron internetowych i standardami dostępności, takimi jak World Wide Web Consortium (W3C) i sekcją 508.