SIGTTO

 

Towarzystwo SIGTTO to międzynarodowy organ ustanowiony w celu wymiany informacji technicznych i doświadczeń między członkami branży w celu zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności operacyjnej tankowców i terminali gazowych. W tym celu Towarzystwo publikuje opracowania i opracowuje dokumenty informacyjne i referencje dla wskazówek członków branży. Utrzymuje współpracę z innymi organami przemysłu, agencjami rządowymi i międzyrządowymi, w tym z Międzynarodową Organizacją Morską IMO, w celu lepszego promowania bezpieczeństwa i integralności systemów transportu i składowania gazu.

Od momentu powstania celem SIGTTO  było nieustanne promowanie najlepszych praktyk wysyłka i terminal gazu płynnego przemysłu. Ponadto Towarzystwo wypromowało szereg materiałów, zaleceń i wytycznych dla członków branży. To reprezentuje skumulowaną własność intelektualną SIGTTO, a większość z materiałów została przyjęta przez organy regulacyjne ds. zarządzania wysyłki gazu i podmioty jak armatorzy czy terminale.